Tannimplantater

Dersom man mangler tenner kan disse erstattes med avtagbare proteser, faste løsninger i form av broer, eller implantater.

Implantater er titanskruer som blir operert inn i kjevebeinet som erstatning for manglende tannrøtter. Langtidsundersøkelser av implantatene man har benyttet de siste 20 åra viser stor grad av vellykkethet over en 10 års periode. Prognosen er noe bedre i underkjeven fordi beinet er fastere i underkjeven enn overkjeven. Beintilhelinga etter operasjonen og skruenes utforming og overflate gjør at de etter en tid ”gror” fast i beinet. Denne tilhelingsfasen er nødvendig før overkonstruksjonen i form av krone, bro eller protese (i plast eller keramikk) kan lages.

Hvis du ikke har noen egne tenner

Implantater kan benyttes til å gi ekstra feste for avtagbare proteser. Man opererer inn 2-3 titanskruer der man monterer trykknappfester som holder protesen på plass.

Pasienter med tannløse kjever kan også få faste løsninger i form av hele broer som festes til implantatene. Forutsetningen er at det er godt nok bein i kjevekammen slik at man kan få satt inn et nødvendig antall titanskruer som feste for broa.

Delvis tannløse kjever

Pasienter med delvis tannløse kjever kan få erstattet sine manglende tenner med kroner og broer festet på implantatskruer. Broer kan i helt spesielle tilfeller også lages mellom egne tenner og implantater.

Hvis du mangler enkelttenner

Implantater er spesielt godt egnet ved tap av enkelttenner der nabotennene er intakte. Man unngår da å utsette nabotennene for den kraftige beslipninga som må til for å kunne erstatte tanna med en bro. En kraftig beslipning av intakte tenner kan være en stor belastning for tennene og kan føre til forandringer i nerven som seinere kan gi behov for rotfylling.

Forberedelser til implantatbehandling

Det er veldig viktig med en inngående konsultasjon både hos kirurgen og tannlegen. I tillegg til klinisk undersøkelse er en nøyaktig røntgenundersøkelse nødvendig da kjevebeinet må ha en viss dimensjon og tetthet for at man skal kunne sette inn titanskruene. Enkelte sykdommer og andre forhold som spesielle bittformer, sterk tannslitasje og røyking kan utelukke eller vanskeliggjøre slik behandling og gjøre prognosen usikker.

Implantatoperasjonen

Innsettingen av titanskruene skjer i lokalbedøvelse. Tannkjøttet brettes til side og det bores hull i kjevebeinet som skruene settes ned i. Etterpå sys tannkjøttet tilbake over skruene. Tilhelingsfasen vil kunne variere fra pasient til pasient før overkonstruksjonen i form av krone, bro eller avtagbar protese kan lages, alt fra 2- 6mnd. Implantatbehandling er altså tidkrevende.

Komplikasjoner

Krona, broa eller protesen som står festet i titanskruen kan kreve etterstramming. I tillegg kan det løsne biter av porselen/plast på de kunstige tennene. I enkelte tilfeller kan det også utvikle seg infeksjon i tannkjøttet og beinet rundt titanskruen. Dette kan i verste fall føres til at hele implantatet må fjernes.