Proteser

Om du mangler en eller flere av tennene i en kjeve kan en tannprotese (gebiss) være løsningen. En tannprotese er en løs og avtagbar erstatning for manglende tenner. Her skilles det mellom to typer proteser, helproteser og delproteser. Helproteser brukes når alle tennene mangler, mens delproteser brukes når det gjenstår noen naturlige tenner. Tannproteser kan også brukes som en midlertidig løsning før implantatbehandlinger. Det kan være et godt alternativ for deg som ønsker en rask og rimelig behandling.

I tilfeller der alle tennene i en kjeve mangler kan en helprotese være løsningen. En helprotese er et annet ord for det mange omtaler som gebiss. Etter man har mistet eller fjernet tenner i kjeven kan en helprotese tas i bruk i løpet av relativt kort tid. Helproteser holdes på plass i munnen ved hjelp av spytt, vakuumet som oppstår under protesen og aktiv bruk av muskulatur. En utfordring for noen er at det kan ta lang tid å venne seg til bruken av slike helproteser. En annen problemstilling er manglende spyttproduksjon.

En delprotese består vanligvis av erstatningstenner festet til gjenstående naturlige tenner. Delproteser fyller plassene der du mangler tenner.

Tannproteser må tas ut for rengjøring daglig. Det er helt nødvendig at dette gjøres for å unngå irritasjon i munnhulen, infeksjoner og soppdannelser. Ved bruk av slike proteser vil det også være behov for å besøke tannlegen med jevne mellomrom for å tilpasse tannprotesen da gommen kan endre seg over tid.