Innlegg - når kompositt ikke er aktuelt

Ved store defekter der kompositt ikke er aktuelt benytter man innlegg. Dette er ferdigtilpassa fyllinger som lages hos en tanntekniker etter en avstøpning tannlegen har tatt av den aktuelle tanna. Slike innlegg kan lages av gull eller porselen, og limes fast til tanna i et stykke. Det kreves et besøk for å tilpasse tanna og ta avstøpning, og et besøk for å lime det ferdige innlegget fast.