Den første tida etter tanntrekking eller inngrep i munnen.

Den første tida etter tanntrekking eller inngrep i munnen

Ingenting i munnen de første 3 timene etter inngrepet! Det er viktig for blodlevringen at det verken spises, drikkes, skylles, røykes eller snuses de første timene etter en operasjon i munnen.

Blødning

Bit hardt på kompressen du har fått. Det kan du gjøre i 30 min. eller så lenge du har fått beskjed om av tannlegen. Skiftes ved behov.

Spising

Selv om det kan være vanskelig å spise etter inngrep i munnhulen, er det viktig for rask og god tilheling at kroppen tilføres tilstrekkelig og næringsrik kost. De første dagene kan man spise bløt kost og mat som inneholder minst mulig faste matbiter som kan trenge inn i såret.

Alkohol

Det tilrådes forsiktighet med alkohol det første døgnet.

Røyking og snusing

Røyking og snusing frarådes generelt, men særlig samme dag som inngrepet utføres da dette har negativ innvirkning på tilhelinga.

Kroppsanstrengelse/trening

Unngå tungt arbeid eller større fysisk aktivitet, særlig samme dag som inngrepet har blitt utført.

Har du spørsmål kan du kontakte klinikken for nærmere orientering eller kontrolltime.

Munnhygiene

God sårtilheling krever god munnhygiene. Den første uka etter inngrepet skal man ikke børste i operasjonsområdet, men kan rengjøre de øvrige tennene som vanlig.

I noen tilfeller vil man få beskjed av tannlege om å skylle med antibakterielt munnskyllevann for å holde såret rent og hindre bakterievekst. Det skylles da grundig med klorhexidin (Corsodyl) 2 ganger daglig i ett minutt etter tannpussen. Man skal ikke ha noe i munnen i én time etter at man har spyttet ut.

Det er også viktig å kjenne til de normale reaksjoner som kan oppstå etter kirurgiske inngrep i munnhulen:

Blødning

Det er ikke uvanlig at såret blør lett det første døgnet etterpå. Ikke skyll munnen med vann da dette forsinker blodlevringen. Ved behov kan blødningen stanses ved å bite hardt sammen i 30 min på en kompress som legges over det blødende stedet.

Blåmerke

Etter inngrepet kan det oppstå blåmerke i ansiktet eller på hake/halsregionen. Dette er ikke farlig, og forsvinner uten behandling etter en ukes tid.

Smerte

Det vil vanligvis oppstå smerter etter inngrepet. De er mest intense idet bedøvelsen går ut og de første timene deretter. Bruk da smertestillende tabletter i angitte doser.

Hevelse

Normalt oppstår hevelse både på operasjonsstedet og i ansiktet. Hevelsen når toppen etter 2 døgn og forsvinner gradvis i løpet av ei ukes tid.

Ved noen av de vanligste inngrepene kan man bruke ispakning for å motvirke hevelse. Denne brukes i 10 minutters perioder med 10 minutters opphold. Pakningen skal bare brukes samme dag som inngrepet ble utført, ikke dagen etter.

Vanskelig å gape

Etter visse inngrep (særlig hvis man har operert ut visdomstenner) oppstår en grad av stivhet i kjevemusklene som gjør det vanskelig å åpne munnen helt. Dette ubehaget forsvinner vanligvis etter 1-2 uker – enda raskere dersom man gjør gapebevegelser hver dag etterpå.

Feber

Som en reaksjon på kan det oppstå en lett temperaturstigning det første døgnet. Dersom temperaturen stiger ytterligere det påfølgende døgnet bør man ta kontakt med klinikken.