Kroner - det ikke er mulig å erstatte den manglende tannsubstansen med ei fylling

Den vanligste grunnen til å lage en krone på en tann er at den er så ødelagt at det ikke er mulig å erstatte den manglende tannsubstansen med ei fylling.

Kroner kan også brukes til å stabilisere ei rotfylt tann for å hindre at den skal knekke.

I tillegg kan det benyttes for å rette opp uønsket tannstilling, til å kamuflere misfargede tenner, å bygge opp nedslitte tenner osv.

Dersom tanna er rotfylt og det er lite igjen av den, kan det være nødvendig å sette en stift ned i rota. Dette vil forbedre holdet for krona, men stiften vil også kunne svekke roten og øke faren for at den knekker.

Det finnes forskjellige materialer å fremstille kronene i avhengig av hva man ønsker å oppnå.