Rotfylling er nødvendig hvis nerven i tanna er betent eller infisert

En rotfylling er nødvendig hvis nerven i tanna er betent eller infisert. Dette kan for eksempel skje på grunn av dype hull, fyllinger, slag mot tannen, tanngnissing eller andre påkjenninger.

Symptomer

Man kan oppleve forskjellige symptomer når tanna trenger en rotfylling. Varm eller kald påvirkning kan øke eller redusere smerte. Dette ubehaget kan komme og gå over en lengre periode. Smertene kan flytte seg mellom kjevehalvdelene og oppover mot tinningen, og det kan være vanskelig å lokalisere til en enkelt tann. Smertene vil gjerne etter en stund gå over til kraftig tannverk. Det kan også utvikles en infeksjon i nervehulen og rundt rotspissen. Ofte vil tanna bli øm å tygge på og føles for høy. Noen ganger, særlig etter tannskader, vil man kunne se fargeforandringer på tannen.

Man får ikke alltid symptomer når tannen trenger en rotfylling. Det kan også tilfeldig oppdages forandringer på røntgenbilde som viser at tanna er infisert og må rotfylles.

Behandling

En rotfylling innebærer at nerven fjernes og at rotkanalen fylles med et rotfyllingsmateriale. For å utføre en rotfylling må man først bore seg gjennom tannkrona og inn til nervekammeret. Deretter brukes spesialinstrumenter for å rense rotkanalene grundig. Underveis skylles det med antibakteriell væske. Ofte må man gå en stund med et bakteriedrepende innlegg i rotkanalene før rotfyllinga kan gjøres ferdig.

Etter endt rotbehandling må tannkrona repareres med en fylling eller ei krone. Rotfylling er en behandling som krever nøyaktighet og tid. Ei tann har fra en til fire rotkanaler, og det er mer tidkrevende og kostbart jo flere kanaler tanna har.

Komplikasjoner

Rotkanalene kan ha varierende utforming, og selv om behandlingen utføres med den største nøyaktighet, kan det oppstå komplikasjoner. Komplikasjoner som oppblussing av infeksjonen, at et instrument knekker i rotkanalen og at selve tanna knekker. Det er viktig å kontrollere rotfyllinger etter at de er utført, og dette gjøres ved røntgenkontroll en gang i året. Rotfylte tenner blir mer sprø enn andre tenner, og de mister også noe av evnen til å si hvor hardt man biter på tannen. Begge disse faktorene gjør at rotfylte tenner har lettere for å sprekke, og ofte kan det være en fordel å lage ei krone på en rotfylt tann for å beskytte den best mulig.